Skudeneshavn har hatt fysioterapitilbud i over 50 år. Skude fysikalske institutt blei i 2006 slått sammen med Sentrum Fysioterapi i et aksjeselskap, Sentrum Fysioterapi & Trening AS. Behandlingslokalene i 2. etasje på Coop i sentrum blei utvida, men likevel for små for å fungere som treningssenter. Selskapet fikk en leieavtale med Ankerbygget om å innrede 1. etasje i de gamle SR-banklokalene til treningssenter. Det naturlige navnet måtte bli ”Helsebanken”!

Høsten 2013 flyttet både behandlings-og treningsaktiviteten inn i 2. etasje i nybygget i Havnafjellet 1. Navnet ”Helsebanken” blir nå brukt om hele foretaket, som tilbyr fysioterapi, osteopati og trening, men driftsselskapet heter offisielt fremdeles Sentrum Fysioterapi & Trening AS.

Av de 5 fysioterapeutene som har sitt daglige arbeid her, har to ostopatiutdanning i tillegg.
4 av terapeutene deler 3 kommunale driftsavtaler og 1 arbeider bare som osteopat uten kommunal driftsavtale. Sportsmassasjeterapeut tilbyr behandling noen dager i uka. Vi samarbeider med personlig trener. Vi har i tillegg en kontorleder, rengjøringspersonale og 10 treningsinstruktører på ulike gruppetreningstimer. Felles mål for oss alle er å gi et tilbud som svarer best mulig til behovet kundene har.