Hva er Osteopati?

Osteopati er en nokså ny behandlingsform i Norge. De fleste som arbeider innen helsesektoren har opplevd at en person har et problem i en arm eller et bein, men etter hvert oppdager en at for å få til en god behandling, må andre områder av kroppen involveres.
Osteopati er en måte å tenke helhetlig om helse og helseproblemer på.

Målet med en undersøkelse med å lage en oversikt over mange av kroppens funksjoner som kan være ansvarlig for det aktuelle problemet.

For en som kommer med et lokalt problem, kan dette oppfattes som lite relevant i første omgang, men de fleste som kommer til en osteopatisk vurdering har tenkt mange av de samme tankene selv, uten å sette dette i et system.

En osteopatisk behandling trenger ingen andre hjelpemidler enn bruk av hender etter et systematisk tankesett.

Tida mellom to behandlinger er ofte lengre enn ved annen behandling og antallet behandlinger begrenses ofte til 4-6.

En må betale for behandlingen uten støtte fra det offentlige. Osteopatene ser likevel samarbeid med det offentlige helsevesenet som en fordel.

Ved vår klinikk prøver vi å utnytte kunnskaper og erfaringer hos kollegaer til beste for alle som kommer med et helseproblem.