Første lørdagen hver mnd. vil det bli satt inn en gruppetime her. Klokkeslett varierer

Hentetid for hendelse (1)

Lørdag
-