Hva er trening?

Man kan kanskje argumentere både for og imot at behovet for trening er blitt større i et samfunn med mindre fysisk arbeid og muskelbruk i hverdagen, både i hjem og arbeid. Vi har lyst til å være med å stimulere til økt aktivitet hos folk flest.

Her i Helsebanken tilbyr vi flere former for trening, bl.a. gruppetrening, individuelt tilpasset treningsprogram, samt individuell og/eller trening i små grupper med personlig trener (PT).

trening1

Vi liker allsidig trening og har tilbud til både de med skader, etter operasjoner, forskjellige sykdommer og vanlig ”frisktrening”. Vi syns at alle som har mulighet til det, bør være fysisk aktive i en eller annen grad.

Trening i seg selv kan bety flere ting, men blir ofte definert som: ”Planlagt, strukturert og repetitiv fysisk aktivitet over lengre tid, med et spesifikt ytre motiv som for eksempel å forbedre eller opprettholde fysisk form, prestasjonsnivå eller helse”

trening2

Vi mener at trening først og fremst bør være motiverende og gøy. ”Motion is lotion”.