TIMEPLAN

Timeplanen gjelder fra 02.01.2023

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

* Ungdomstimen starter opp fredag 28.januar. Timen er for deg mellom 14 og 18 år.
Se eget oppslag med informasjon om påmelding, timebeskrivelse og pris.