TIMEPLAN

Timeplanen sommeren 2024
Gjelder fra 02. juni 2024

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

 

 

Mer informasjon om timene kan du lese her:

https://helse-banken.no/timebeskrivelser/